info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
เกี่ยวกับเรา
ด๊อกเตอร์ทูธ คลินิกทันตกรรม


คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแล

รักษาฟัน ทำฟัน

ดัดฟัน จัดฟัน(โดยไม่ต้องผ่า)

ใส่รากฟันเทียม

และโรคในช่องปากโดยทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเรา เป็นทีมทันตแพทย์ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาเพราะเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตราฐานระดับสากล  ในราคามาตราฐานคลีนิกทั่วไป   เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ 
นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยมในบรรยากาศที่สะอาด สะดวกสบาย และเป็นกันเอง

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการบริการเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02-347-0711 หรือ 084-540-1111
Web : www.drtoothdentalclinic.com
FB : facebook.com/Dr.toothdentalclinicWatcharapol
Mail : info@drtoothdentalclinic.com

บริการของเรา


Dr.Tooth
คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปาก เช่น

บริการทันตกรรมความงาม

บริการดัดฟัน จัดฟัน(จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า)

ทำฟัน

อุดฟัน ถอนฟัน

บริการผังรากฟันเทียม

 โดยทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่

เหตุผลที่คุณควรเลือกเรา


       Dr.Tooth คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปาก (

บริการ

ทำฟัน

 

บริการ

จัดฟัน

บริการ

ดัดฟัน

ใส่

รากฟันเทียม

เสริม

ทันตกรรมความงาม

ฯลฯ)

 

        โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญในการทำฟัน

เฉพาะทางทุกสาขามีประสบการณ์ในการทำงานและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ เพราะเราคำนึงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด จึงใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ในราคามาตรฐานระดับสากล ในราคามาตราฐานคลีนิกทั่วไป เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยมในบรรยากาศที่สะอาด สะดวกสบายและเป็นกันเอง

  
นวัตกรรมสมัยใหม่

Dr.Tooth ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งได้รับมาตราฐานระดับสากลในการรักษา มีระบบทำความสะอาด ที่ปราศจากเชื้อโรคโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้คนไข้เชื่อมั่นในการเข้ารับการรักษา

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า