info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
เหตุผลที่คุณควรเลือกเรา


       Dr.Tooth คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปาก (

บริการ

ทำฟัน

 

บริการ

จัดฟัน

บริการ

ดัดฟัน

ใส่

รากฟันเทียม

เสริม

ทันตกรรมความงาม

ฯลฯ)

 

        โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญในการทำฟัน

เฉพาะทางทุกสาขามีประสบการณ์ในการทำงานและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ เพราะเราคำนึงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด จึงใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ในราคามาตรฐานระดับสากล ในราคามาตราฐานคลีนิกทั่วไป เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยมในบรรยากาศที่สะอาด สะดวกสบายและเป็นกันเอง

 คนไข้ของเรา
  

วัตกรรมสมัยใหม่ มาตราฐานระดับสากล

คลินิกทำฟัน จัดฟัน ใส่รากฟันเทียม

     Dr.Tooth ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งได้รับมาตราฐานระดับสากลในการรักษา เพื่อประสิทธิภาพด้าน

ทันตกรรมความงาม

 มีระบบทำความสะอาด ที่ปราศจากเชื้อโรคโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้คนไข้เชื่อมั่นในการเข้ารับการบริการ เช่น

บริการจัดฟัน (จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า)

บริการดัดฟัน

บริการทำฟัน

บริการฝังรากฟันเทียม

ฯลฯ     พร้อมประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเราเป็นทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาเพราะเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

      โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตราฐานระดับสากล ในราคามาตราฐานคลีนิกทั่วไป   เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยมในบรรยากาศที่สะอาด สะดวกสบาย และเป็นกันเอง

  
ทีมทันตแพทย์ของเรา
 
  

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า