info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
คนไข้ของเรา
MISS Lucinda Carter (Lucy)
ปัญหาคือฟันตกกระ สีฟันไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการพูดคุยหรือการยิ้ม ได้เข้ารับการรักษาด้วยการเคลือบผิวฟันวีเนียกับคุณหมอมะลิ ทำให้สีฟันด้านหน้ามีความขาวสม่ำเสมอ เกิดความรู้สึกประทับใจการรักษาอย่างมาก
 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า