info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
คนไข้ของเรา
คุณภัทรกร จุนท้วม
ตนเองไม่ได้มีปัญหาในเรื่องฟัน เพียงแต่อยากจัดฟันเพื่อให้สุขภาพฟันดีขึ้น ถือเป็นลักษณะทันตกรรมเพื่อเสิรมความงามส่วนหนึ่งก็ได้ ก็เลยศึกษาดูแพทย์และคลินิกที่จะทำการจัดฟัน พอดีได้เข้าปรึกษากับคุณหมอณัฐวุฒิ (หมอท๊อป) แล้วเกิดความประทับใจและมั่นใจ จึงตัดสินใจที่จะจัดฟัน ความรู้สึกหลังจากได้ทำการจัดฟันก็รู้สึกชอบถึงความเปลี่ยนแปลงสุขภาพฟันและก็ประทับใจในการรักษาและการบริการของคลินิก
 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า