info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
บริการทางทันตกรรม
บริการทั้งหมด
 
 
ขูดหินปูน
 • ขูดหินปูนทำความสะอาดช่องปาก
 • ขูดหินปูนโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเหงือก
 
รักษาโรคเหงือก
 • รักษาโรคเหงือก
 • ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 
 
เคลือบฟัน
 • เคลือบผิวฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบฟัน นีเวียร์
 • ฟอกสีฟัน
 • ฟอกสีฟัน แบบ ZOOM (@ คลีนิก)
 • ฟอกสีฟัน (@ บ้านคนไข้)
 
รักษารากฟันเทียม : Dental Implant
 • รักษารากฟันเทียม
 
 
X-Ray
 • X-Ray ฟิล์มเล็ก
 • X-Ray ฟิล์มใหญ่
 • X-Ray เพื่อการจัดฟัน2ฟิล์ม
 
ถอนฟัน และ ผ่าฟันคุด
 • ถอนฟันน้ำนม
 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันร่วมกับการกรอฟัน แบ่งฟันหรือกระดูก
 • ผ่าฟันคุด
 • ฝังฟันคุดในเพดานหรือตำแหน่งอื่น
 
 
การจัดฟัน
 • จัดธรรมดา
 • จัดแบบ Damon
 • จัดแบบ Invisalign
 • จัดแบบเซรามิค
 • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
 
อุดฟัน และ ครอบฟัน
 • อุดฟันสีเหมือนฟัน
 • อุดอมัลกัม
 • อุดปิดช่องห่างระหว่างฟัน
 • ครอบฟัน
 
 
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า