info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
ศัลยกรรมช่องปากและโรคเหงือก

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก
ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย
1. การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
2. การถอนฟัน
3. การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft surgery)
4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียม (Implant surgery)
5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening)
6. การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
7. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
o การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
o การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities) การผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุด (Wisdom Tooth Extraction)
ฟันกรามซี่ในสุดหรือที่เรียกกันว่าฟันคุดนั้นเป็นฟันกรามแท้ชุดสุดท้ายที่จะออกมาตอนช่วงอายุระหว่าง18 ถึง 20 ปีซึ่งในความเป็นจริงฟันกรามชุดนี้ก็มิได้มีความแตกต่างจากฟันซี่อื่นๆเลยมีความสามารถในการบดเคี้ยวเท่าเทียมกับฟันกรามซี่อื่นๆเพียงแต่น้อยคนนักที่มีฟันกรามขึ้นมาตามปกติพร้อมกับมีตำแหน่งลักษณะการขึ้นที่เหมาะสมและมีเหงือกโดยรอบที่มีสุขภาพดี เมื่อไรก็ตามที่ฟันกรามซี่ในสุดมีอุปสรรคในการขึ้นอาจเนื่องจากลักษณะการงอกออกมา หรืออะไรก็ตาม จะเรียกว่าเป็นฟันคุดซึ่งทันตแพทย์จะทำการเอ๊กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติก่อนทำการหาวิธีการแก้ไขเนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อโรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือ ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้นเป็นต้น ดังนั้นทันตแพทย์โดยส่วนใหญ่จะแก้ปัญหานี้โดยการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกไป ในบางรายที่ถึงแม้ฟันกรามซี่ในสุดจะสามารถขึ้นมาได้อย่างปกติก็ตามทันตแพทย์ก็ยังอาจแนะนำให้ทำการถอนออกไปถ้าเล็งเห็นว่าฟันซี่นั้นไม่มีประโยชน์อาจมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยวและฟันซี่ข้างเคียงหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคเหงือกหรือการอักเสบบริเวณนั้นได้เนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านในสุดของช่องปากมีความยากลำบากซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันกรามซี่หลังนั้น สามารถผุได้ง่ายรวมถึงการอักเสบของเหงือกอีกด้วยอย่างไรก็ตามทันตแพทย์จะพิจารณาอาการและปัญหาพร้อมวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปของผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคล ผู้ป่วยแต่ละบุคคลจะมีลักษณะการขึ้นของฟันและอาการที่แตกต่างกันดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันแพทย์เกี่ยวกับความจำเป็นและวิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด อาการต่างๆที่เกิดจากการที่ฟันคุดเริ่มงอกออกจากเหงือก • อาการปวดบริเวณเหงือก
• เกิดการอักเสบติดเชื้อ
• อาการบวมที่หน้า
• อาการเหงือกบวมบริเวณแผลที่ผ่า
การเข้ารับผ่าตัดตั้งแต่ระยะแรกนั้นช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง การถอนฟัน
เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันคือ:
• มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
• มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง (gum disease)
• ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
• มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอนเช่นปัญหาฟันคุด
• เพื่อเป็นการเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน หลังการถอนฟัน ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันที เลือดจะหยุดไหลภายในเวลาสั้นๆและแผลจะสามารถสมานตัวได้เองแต่การดูแลรักษาความสะอาดยังคงมีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการอักเสบติดเชื้อบริเวณแผลได้และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ หรือการอยู่กลางแจ้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน เมื่อสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่งไปฟันซี่ข้างเคียงก็จะค่อยๆล้มหรือเคลื่อนไปยังช่องว่าง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพปากและฟันการสูญเสียฟันหนึ่งซี่นั้นอาจมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยว การเรียงตัวของฟันและการสบฟัน เป็นต้น การบริการของ Dr.Toothถอนฟันน้ำนม /ถอนฟันปกติ /ถอนฟันร่วมกับการกรอฟัน แบ่งฟันหรือกระดูก /ผ่าฟันคุด /ฝังฟันคุดในเพดานหรือตำแหน่งอื่น สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิก DR.TOOTH โทร….02-347-0711,084-540-1111

อ่านต่อ
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า