info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
คุยกับหมอฟัน

ฟันขาวอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด รวดเร็วกับ Zoom
By ทันตกรรมเพื่อความงาม - 16 ม.ค. 2559

จากผลวิจัยทางทันตกรรม Zoom Whitening ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันอันดับหนึ่ง  อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเห็นผลเร็ว 

 

Zoom ใช้เทคโนโลยีเจลฟอกสีฟันของ zoom  ถูกพัฒนาขึ้น ที่ออกแบบให้เจลออกฤทธิ์ได้อย่างอ่อนโยน ด้วยการที่เจลฟอกสีฟันจะค่อยๆแทรกซึมลงสู่ชั้นพื้นผิวฟัน เพื่อขจัดคราบชา กาแฟ และสีฟันที่ไม่สม่ำเสมอ

 

Zoom Whitening มีวิธีการอย่างไร ?
     ในเจลฟอกสีฟันของ zoom จะมีสาร Hydrogen Peroxide เป็นตัวออกฤทธิ์ โดยใช้แสงเลเซอร์ที่คิดค้นมาใช้กับระบบของ Zoom โดยเฉพาะเป็นตัวกระตุ้นให้สารเ Hydrogen Peroxide แทรกซึมลงสู่พื้นผิวบนของฟัน เมื่อ Hydrogen Peroxide แตกตัว  oxygen จะเข้าสู่ชั้นผิวโดยจะไม่ทำลายโครงสร้างของฟันธรรมชาติ    


 
 
 
 
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า