info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
คุยกับหมอฟัน
ทำฟันแตก ทำฟันหัก ทำอย่างไรดี
ฟันแตก ฟันหัก ทำอย่างไรดี
By ทันตกรรมเพื่อความงาม - 18 ม.ค. 2559

ครอบฟัน

การ

ทำฟัน

โดยวิธีการครอบฟันเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย 
แตกหักหรือได้ผ่านการรักษารากฟัน 
โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆเพื่อให้ฟันซี่
นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม
คุณประโยชน์ของ

การทำฟันโดยวิธีครอบฟัน

มีดังนี

 

 • ช่วยปกป้องฟัน

  ทำให้ฟันที่อ่อนแอ เนื่องจากแตก หัก บิ่น มีการผุมากหรือได้รับการรักษารากฟัน

  และช่วยให้มีความแข็งแรงดังเดิม
 • ช่วยป้องกันฟันที่ได้รับการครอบจากการเกิดฟันผุ
 • ช่วยปกปิดฟันซี่เดิมที่ไม่สวยงามด้วยครอบฟันที่มีรูปร่างและสีสรรที่สวยตามที่ต้องการ
 • ช่วยให้สามารถรักษาตำแหน่งฟันและประสิทธิภาพการทำงานให้เหมือนดังเดิม
 • ช่วยบูรณะฟันที่มีรูผุใหญ่ หรือมีวัสดุอุดเดิมที่ใหญ่เกินไปได้
 • เป็นองค์ประกอบในการทำสะพานฟัน
 • ช่วยบูรณะและการคงสภาพการสบฟันของผู้ป่วยตามธรรมชาติ
 • เป็นองค์ประกอบในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
 • ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม

ขั้นตอนการรักษาด้วยการทำครอบฟัน
1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
2. ขั้นตอนการติดครอบฟัน
3. ขั้นตอนการดูแลรักษา

 • การรื้อครอบฟันแบบชั่วคราวออก
 • การติดยึดครอบฟันแบบถาวรบนฟันการตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด
 • ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำด้านการดูแลทำความสะอาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

หมายเหตุ : ขั้นตอนการเตรียม

การทำฟัน

และการติดยึดครอบฟันนั้นอาจก่อให้เกิดการเสียวฟันได้ซึ่งอาการ
ดังกล่าวจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน
 
ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการทำครอบฟัน
การดูแลเอาใจใส่เพื่อสุขภาพของปากและฟันที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากครอบฟันสามาร
ถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ก็ต่อเมื่อฟันที่ใช้เป็นฐานรองรับครอบฟันมีสุขภาพแข็งแรง
1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดครอบฟัน
2. สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ ( เกลือ 
1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
3. ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดครอบฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก
4. อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่านโดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภาย
ในเวลาไม่นานซึ่งถ้าเกิดอาการเสียวฟันผู้ป่วยควรปฏิบัติตนดังนี้

 

 •  หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อนเย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่นน้ำมะนาวเป็นต้น
 • การรับประทานยาแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ระดับหนึ่ง
 • ควรเลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์สูงซึ่งสามารถช่วยปัญหาการเสียวฟันได้
 • ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

ควรเริ่มด้วยการรับประทานอาหารอ่อนๆจนกว่าจะเคยชินกับครอบฟันใหม่
Dr.Toothมีบริการทำวีเนียครอบฟัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คลินิก DR.TOOTH
โทร....02-347-0711,084-540-1111


 
 
 
 
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า