info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
คุยกับหมอฟัน
จัดฟัน ดัดฟัน ทำฟัน
ฟันไม่สวย ฟันเก ไม่กล้ายิ้มเห็นฟันอายจัง ทำอย่างไร
By ทันตกรรมจัดฟัน - 02 ธ.ค. 2558

ทันตกรรม

จัดฟัน

 

 

การจัดฟัน

เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้


- ฟันเก (Over Crowding)
- ทำให้ฟันเกิดภาวะสบลึก (Deep overbite)
- ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
- ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
- ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
- การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
- ช่องว่างระหว่างฟันอาการต่างๆที่เป็นสัญญานเตือนว่าควรเข้ารับการรับคำ

ปรึกษาด้านการจัดฟัน

มีดังนี้

 


- การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปกติ
- ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
- การหายใจทางปาก
- กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดตำแหน่ง
- กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร
- การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ
- การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟัน
- กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า

 

การจัดฟันสามารถทำได้ในทุกวัย

เพียงแต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นปัจจัยในการเคลื่อนตัวของฟันจะแตกต่างไป และอาจต้องเข้ารับการรักษาวิธีอื่นๆร่วมด้วย

 

 ขั้นตอนการจัดฟัน


1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรคการจดบันทึกประวัติการรักษาทางทันตกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับช่องปากและฟัน รวมถึงการถ่ายเอ๊กซเรย์การวางแผนการรักษาการพิมพ์ปากเพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดฟัน

 


2. ขั้นตอนการติดเครื่องมือทันตแพทย์จะทำการติด

เครื่องมือจัดฟัน

ตามแนวทางแผนการรักษา
3. การตรวจสภาพฟันและการปรับเครื่องมือรายเดือน
4. ขั้นตอนการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากที่ได้รับ

การถอดเครื่องมือจัดฟัน

เพื่อป้องกันการล้มหรือการเกของฟัน

 

 การดูแลรักษาความสะอาดฟันและช่องปากอย่างถูกวิธีและการพบทันตแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของ

ทันตแพทย์จัดฟัน

เป็น

สิ่งสำคัญสำหรับการจัดฟัน

อย่างยิ่ง

เพื่อช่วยให้การจัดฟัน

สามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีปัญหา โรคเหงือก การพบทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการรักษาโรคเหงือกตลอดเวลา

การจัดฟันเป็นเรื่องที่สมควร

อย่างยิ่ง

1. เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรดูแลความสะอาดฟันและ

เครื่องมือจัดฟันแบบใส

อย่างถูกวิธี โดยการล้างน้ำสะอาดทุกครั้งที่ถอดเครื่องมือและแปรงชิ้น

วัสดุจัดฟัน

แบบใสด้วยแปรงสีฟัน
2. ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการทำความสะอาดและวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี


 
 
 
 
หมวดหมู่
 
นัดหมายตรวจสุขภาพฟัน

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ เอาใจใส่ต่อคนไข้ทุกคน พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า