info@drtoothdentalclinic.com 02-347-0711, 084-540-1111 เปิดทุกวัน จันทร์- อาทิตย์, 8.00 - 20.00   TH | EN
 
เครื่องมือของเรา

ORTHOPHOS XG 5 เครื่องมือแบบมืออาชีพ :โปรแกรมที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่ดีของ ORTHOPHOS XG 5 คือความสะดวกสบายต่อทันตแพทย์ การปรับภาพพารามิเตอร์ช่วยในการวินิจฉัยโรคที่ละเอียดขึ้น แนวนอนและแนวตั้งช่วยย่อภาพในมุมกว้างแก่คุณหมอ และให้ภาพที่สังเกตได้ชัดเจนและมีคุณภาพแต่ปริมาณรังสีน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานในการรักษาเด็กๆ โดยตัวเลือก cephalometric arm ให้มองเห็นจุดที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการจัดฟัน

 

ทำฟัน

บริการทำฟัน

หมอทำฟัน

จัดฟัน

บริการจัดฟัน

ต้องการจัดฟัน

รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ทันตกรรมความงาม

จัดฟันโดยไม่ต้องผ่า